Üldandmed

Üldandmed seisuga 10.09.2018

Õpilaste arv kokku - 534

Õpetajate arv kokku - 50

Klassikomplektide arv kokku - 27

I kooliaste - 1.-3. klass - 9

II kooliaste - 4.-6. klass - 9

III kooliaste - 7.-9. klass - 6

gümnaasium - 10.-12. klass - 3