TUNNUSTAME! Vene keele arvutiviktoriinilt hea tulemus

Gümnaasiumiõpilaste maakonna vene keele arvutiviktoriinil saavutasid II koha Xa klassi õpilased Helen Kaun ja Gregor Kaljulaid.

Kiidame õpilasi ja täname nende juhendajat Riina Meidlat!