TUNNUSTAME! Vabariiklikult emakeeleolümpiaadilt Triinu Toometi kolmas koht

16.-17.03 toimus Tartus vabariiklik emakeeleolümpiaad, kuhu oli piirkonnavoorust pääsenud ka kaks meie kooli õpilast. Piirkonna- ja lõppvooru ülesannete koostamisel lähtutakse vastava kooliastme kehtivast eesti keele ainekavast ja olümpiaaditeemast ning peetakse silmas ülesannete eakohasust. Ülesannetega mõõdetakse, kui hästi oskab õpilane analüüsida, põhjendada ja kirjalikult väljendada oma seisukohti ning siduda omavahel eri valdkondade teadmisi. Kõigi ülesannete puhul hinnatakse ka õpilase enda keelendite õigsust ja konteksti sobivust. Eriti hästi õnnestus ülesannete lahendamine meie 10.kl õpilasel Triinu Toometil, kes saavutas tihedas konkurentsis väärika III koha. 

Kool tunnustab tublit õpilast ja tema juhendaja-õpetaja Sirje Nootret. Oleme uhked!