TUNNUSTAME! Aineolümpiaadidelt head kohad

Meie õpilased on saavutanud piirkonna aineolümpiaadidelt häid tulemusi. ALEKSANDRA LAANE XIIa kl saavutas Rapla maakonna koolide matemaatikaolümpiaadil XII klasside arvestuses II koha ja GREGOR KALJULAIDi XIa kl, kes XI klasside arvestuses pälvis II-III koha. Kooli tänusõnad kuuluvad nimetatud õpilastele ja nende juhendajale õpetaja RAIVO MIKKORile.

Eesti koolinoorte kunstiolümpiaadi Raplamaa piirkonnavoorus pälvis VIVIAN RÄNKEL kunstiolümpiaadil põhikoolide arvestuses III-IV koha. Kool tunnustab õpilast ja juhendaja-õpetaja ULVI ZAGURSKAJAt.