Spordinädala kokkuvõte

Märjamaa Gümnaasium on igal sügisel korraldanud Eesti Koolispordi Liidu poolt algatatud tervisepäeva „Reipalt koolipinki”. Viimased 4 aastat on see ühtinud Eesti Olümpiakomitee üleskutsega osaleda Euroopa Spordinädalal. Nii saigi ka sel aastal kaks toredat ettevõtmist taas koondatud ühte sportlikku nädalasse.

Käesoleval aastal toimus Euroopa Spordinädal mihklikuu teisel poolel, 23.-30. septembrini. Eestimaa kliimat arvestades on selleks ajaks ilmad juba pigem sügisesed, mistõttu saime ka meie nii päikest kui vihma. Siiski on heameel tõdeda, et kõik planeeritud tegevused said vaatamata muutlikele ilmastikuoludele edukalt läbiviidud.

Ülekooliline liikumispäev kõikidele kooliõpilastele toimus esmaspäeval, 24. septembril. Kui 2.-12. klassi õpilastele oli see päev juba mõneti tuttav ja ootuspärane, siis kooliteed alustanud esimese klassi lastele oli see siin koolis esimene suurem spordiüritus.

Meie kõige nooremad ehk 1. klasside õpilased said osa erinevatest liikumismängudest ning teatevõistlustest. 2.-4. klasside õpilased proovisid esmakordselt 400 m täpsusjooksu (kontrollaeg 3 min), pärast mida toimus neile kooliümbruses erinevate tegevustega maastikumäng. 5.-6. klassid osalesid samuti täpsusjooksus (kontrollaeg 2 min) ning nende päev jätkus kaardi järgi orienteerumisega kooliümbruses. 7.-12. klasside õpilased seiklesid aga oma kodukandis ehk nende päevakavas oli aleviorienteerumine.

Kõik liikumispäevast osa võtnud õpilased olid väga tublid ning said kooli poolt tunnustuseks väikese magusa ampsu.

Teisipäevast (25.09) kuni neljapäevani (27.09) sai kogu koolipere osaleda sammude lugemise võistlusel. Õpilaste seas oli osalejaid 3. klassist kuni 11. klassini ning kaasa lõid ka mitmed koolitöötajad.

Kolmapäeval, 25.septembril toimus arvuliselt juba 35. Märjamaa alevijooks. Vaatamata väga kehvadele ilmastikuoludele (vihmane, tuuline ja jahe ilm) oli osalejaid üle ootuste palju- kohale oli tulnud 225 jooksusõpra, kes kõik said tubli osalemise eest kaela ka välja teenitud medalid.

Neljapäeval, 26.septembril jätkusid sportlikud tegevused siseruumides. Algklasside õpilased said end proovile panna sõudeergomeetri võistlusel ning kõigile tantsusõpradele toimusid kooli aulas Just Dance tantsuvahetunnid.

Spordinädala lõpuks viidi läbi klassidevahelised jalgpallivõistlused ning selgitati välja erinevate vanuseastmete parimatest parimad.

Kogu nädala vältel olid aga kõige sportlikumad ilmselt meie kooli 10. klassi õpilased ehk rebased. Kõik hommikud algasid neil õues erinevate liikumiste ja ülesannetega ning samuti korraldati neile terve nädala vältel mitmeid jõukatsumusi. Sageli tuli mööda koolimaja liikuda vähikõnnis, püsida toenglamangus, tantsida, teha kiireid jooksusamme ja olla muidu eeskujulikult aktiivne.

Spordinädal on kahtlemata väärt ettevõtmine ning inimeste liikumisaktiivsusele tuleks pöörata tähelepanu järjest enam. Mida rohkem on toetavaid projekte ja algatusi, seda rohkem on elluviijaid ja kaasalööjaid.

Täname kõiki osalejaid, eestvedajaid ning loomulikult ka Euroopa Spordinädala korraldajaid ja toetajaid!

Õnn on nagu tervis - kui sa teda ei märka, tähendab - ta on olemas. /I.Turgenev/

Kokkuvõtte koostas huvijuht Kristi Kivisild

Tulemused