Projektid 2008-2009

Rootsi sõprusvalla koolide külastus projektist Nordplus Junior

23.–28. augustini külastasid kaheksa Märjamaa gümnaasiumi esindajat eesotsas direktoriga meie sõprusvalla koole Rootsis Vara kommuunis, mis asub ca 400 km Stockholmist lõuna pool. Sõit sai teoks tänu toetusele projektist NordPlus Junior, mis ongi mõeldud haridusalaste projektide toetamiseks Balti- ja Põhjamaades. Meie eesmärk oli külastada kooli, kus õpetatakse liitklassides, tutvuda sealse gümnaasiumi töökorraldusega ja vaadata oma silmaga puuetega laste kooli. Rootsis käisid Andres Elmik, Marika Kosubenko, Ave Sinikas, Sirje Kaerama, Maia Tõnts, Ülle Kasemaa, Merje Servet ja Sirje Ehrenpreis.

Juhendaja: Sirje Ehrenpreis

LEARNING CYCLE

Aeg:23. 02.2009-17. 05.2009

Osalejad:5a klass, õp. Takking

Lühike sisu: Projekt oli internetipõhine, osalejad Euroopa erinevast 10 st koolist

1. etapp: Koolide tutvustus; 2. etapp: Iga kool formuleeris küsimuse teistele koolidele esitamiseks; 3. etapp: Küsimustele vastamine; 4. etapp kokkuvõtete tegemine Powerpointi programmis

Vastutajad:L. Takking, I. Kangur

Tantsufestival Cesvainesis

Aeg: 12.12.2008

Osavõtjad: Karin Andesalu, Darja Lehtsalu, Tiina Kokemägi rahvatantsurühmad

Märjamaa Gümnaasium käis külas sõpruskoolis Cesvaines. Delegatsiooni kuulusid nii õpetajad kui õpilased.Tutvuti kooli ja Cesvaine lossiga. Festivali raames toimus kultuuriprogrammide vahetus.

Juhendaja: Andres Elmik