Personal

Vello Leppsalu – katlakütja

Marika Põldmann – majandusjuhataja-kokk

Luule Kuuspalu – koka-abi

Laine Raadik – koristaja

Ada Mitt – maja perenaine