Õpetajad

Kulla Aavik - muusikaõpetus

Eve Burmeister- algõpetus

Indrek Drell - kehaline kasvatus

Sirje Ehrenpreis - inglise keel

Johanna Hallik - gümnaasiumi bioloogia ja keemia (lapsehoolduspuhkusel)

Reet Elmik - kehaline kasvatus

Anne Heinaru - käsitöö 

Tiina Helliste - kehaline kasvatus

Janne Jakimainen - algõpetus/inglise keel

Marika Jors - ajalugu/ühiskonnaõpetus

Sirje Kaerama - algõpetus/inglise keel

Ülli Toomemäe - bioloogia

Piret Karus - kehaline kasvatus 

Ülle Kasemaa - saksa keel

Maire Kingsepp - algõpetus

Marika Kosubenko - muusikaõpetus/inglise keel

Ene Kurst - algõpetus

Rita Laanesaar - loodusõpetus

Monika Laikask - vene keel

Mauno Laurimaa - tööõpetus

Monika Leedo - algõpetus

Darja Lehtsalu - vene keel

Laine Lemmik - eesti keel ja kirjandus

Moonika Lõhmus - inglise keel

Riina Meidla - vene keel/inglise keel

Kersti Mikkor - algõpetus

Raivo Mikkor - matemaatika

Leili Mikkus - matemaatika

Rein Nikopensius - arvutiõpetus

Ülli Nisuma - algõpetus

Sirje Nootre - eesti keel ja kirjandus

Tiia Oidram - eesti keel ja kirjandus

Ille Orgusaar - geograafia/majandusõpetus

Maie Pikani - sotsiaalpedagoog

Lia Puhm - direktori asetäitja/matemaatika

Piret Püü - kehaline kasvatus 

Marju Retsja - direktori asetäitja/eesti keel ja kirjandus 

Gerri Saaremets - matemaatika 

Igal Serglov - ajalugu/ühiskonnaõpetus 

Riina Serglov - keemia/loodusõpetus 

Ave Sinikas - algõpetus

Paul Zubtshenko - gümnaasiumi füüsika

Lilija Takking - inglise keel

Tiina Tanseri - algõpetus

Asta Teetlok - põhikooli füüsika

Mare Tõnsau - inglise keel 

Maia Tõnts - algõpetus/inglise keel

Tiina Unga - algõpetus

Merge Vaher - logopeed/eripedagoog

Malle Veidenberg - eesti keel ja kirjandus 

Õpetajate pilt