Õpetajad

Maie Pikani - õppealajuhataja, saksa keel, käsitöö

Helje Merilo - kehaline kasvatus, loodusained 

Marika Olm - inglise keel

Taimi Kingisepp - muusikaõpetus, ajalugu

Taimi Sirel - matemaatika, eesti keel

Sirje Unga - klassiõpetaja, kunstiõpetus

Viivi Nisumaa - keemia, loodusõpetus

Jaan Viska - matemaatika 

Helen Laidve