TUNNUSTAME! arvutiviktoriinis esimene koht

Maakonna gümnaasiumiastme inglise keele arvutiviktoriinis saavutasid meie 11. klassi õpilased Triinu Toomet ja Helen Kaun I koha. Kool tunnustab tublisid võõrkeele tundjaid ja nende õpetaja Lilija Takkingut.