Lastevanemate koosolek

Neljapäeval, 11.10.18 toimub kooli aulas lastevanemate koosolek-loeng "Kaasav kool kaasavas kogukonnas".

Teemad: Iga laps on pärl – pilk diagnooside ja siltide taha

Hariduslike erivajaduste liigid ja neile sobivad õppevormid

Kaasamine – väljakutse või võimalus

Kogu kooli / kogukonna hoiakute kujundamine

Koolitaja: Mari Peets

Tallinna Euroopa Kooli õpetaja, eripedagoog ja tugiteenuste koordineerija

12-aastase autismispektri häirega lapse vanem