kronoloogia

1946-1996

1946 - Märjamaa Kool sai keskkooliks

1950 - Kooli juurde loodi kooliaed

1960 - Lisandus tootmisõpetus (aiandus, põllumajanduse mehhaniseerimine) avati esimesed pikapäevarühmad

1961 - Hakkas kehtima 8-klassiline koolikohustus

1963 - Alustati uue koolimaja projekteerimist, esimene lend 8-kl.-lise kooli lõpetajaid

1965 - Uue koolimaja ehituse algus Tamme teel, esimene teatripäev(1969,1971,1972,1975,1980,1982,1984,1994)

1966 - Kool sai oma lipu, esimene tõrvikutega Jüriöö jooks

1967 - Tamme tee koolihoone pidulik avamine (haridusminister F. Eisen)

1970 - Üleminek üldisele keskharidusele

1974 - Koolile A. Lauteri nime omistamine

1977 - Välivõimlemislinnak

1978 - 6-aastaste eksperimentaalklass

1988 - 5-päevane töönädal kogu koolile, uus kummiplaatkattega staadion (täismõõtmed)

1989 - Trimestrites hindamine, mängufilmi " Regina" võtted koolis ja selle ümbruses

1991 - Kooli ajalehe "Tungal" esimene number

1993 - Peaminister Mart Laar koolis

1996 - A.Lauteri nimelise Märjamaa Keskkooli Märjamaa Gümnaasiumiks ümbernimetamine, kooli juurdeehituse avamine