Kooliteed alustavate laste vastuvõtt

Head sügisel kooliteed alustavate laste vanemad!

Märjamaa Gümnaasiumis kestab õpilaste registreerimine I klassi 9. maini 2018.

Registreerida on võimalik kooli kantseleis tööpäeviti kell 9–15 (va koolivaheajal 23.-26. aprill).

Taotluse vormi I klassi astumiseks leiate kooli kodulehelt: http://www.marjamaa.edu.ee/kooli-sisseastuja-taotlusvorm.

Taotluse vormi saab täita ka koolis. Kaasa palume võtta lapse sünnitunnistus või selle puudumisel lapse isikut tõendav dokument.

Taotluse võib esitada ka elektroonselt digiallkirjaga ning lisada sünnitunnistuse koopia (markool@estpak.ee).