Klassiväline töö 2014/15 õa

Klassiväline töö 2014/15 õa

Aktused:

Kooliaasta avaaktused 1.septembril: I ja XII kl kooli aulas, II-XI kl kooli sööklas. Õpetajate päev- 03.10. Eesti Vabariigi 97. sünnipäeva kontsertaktus- 23.02. Viimane koolikell- 21.04. Lõpukella helistasid lõpetajatest Annika Saar, Gerda-Liis Vanatua ja Karl-Henri Lauri. XII kl istutas mälestuseks ploomipuu. Õppeaasta lõpuaktused: I-IV, V-VIII, X-XI – 03.06 ; Kuldennu aktus 50. aastat tagasi MG lõpetanutele- 03.06; IX kl lõpuaktus -16.06 ja XII kl lõpuaktus 19.06.

Muud ettevõtmised

Koostöös keskkonnaametiga jäätmete taaskasutust tutvustav rändnäitus- 08.09; Saarioinen Eesti OÜ külalistund 3. klassidele- lapsed said ise valmistada pannkoogitorte- 22.09; Rebaste ristimine- 12.09; Klasside pildistamine- 15.09 ja 16.09; Lastevanemate koosolek- loeng teemal "Kuidas aidata käitumisraskustega last?" 08.10; Rahvusvahelise ülikonna kandmise päeva tähistamine (noormehed ülikondades, neiud neid toetavalt kleitides/kostüümides)- 13.10; Gümnaasiumiastme tublimate õppurite õppekäik Tartusse- 28.10; Mardi- ja kadripäeva karneval algklassidele- 19.11; Mironoff Show tsirkus algklassidele- 20.11; 3D planetaarium I-IV klassile- 26.11; Noorte infomess „Teeviit” 9. ja 12. klassidele- 05.12; Jõululaat koolimajas - 18.12; Jõulutule süütamine- 15.12; Rahvatantsurühmade jõulukontserdid koolimajas ja Rahvamajas; I klassid jõulupidu 16.12, II klassid 18.12, III-IV klassid 17.12, V klasside jõulupidu Kurgjal 17.12, VI-VIII klassid 17.12, IX-XII klassid 18.12. Sõbrapäeva tähistamine koolis- 13.02; Outm:od – kasutatav materjal vanapaber. Seitsmendat korda toimunud Outmo:el hinnati loovust, lavalist liikumist ja taaskasutust- üritust toetasid nii kohalikud ettevõtjad kui ka ettevõtted väljaspool Märjamaad; Tublimate õppijate pildistamised autahvli tarbeks – 05.03; Emakeelepäeva raames külastas algklasside õpilasi kirjanik Ilmar Trull- 13.03; Teistmoodi koolinädal gümnaasiumiastmele- erinevatel nädalapäevadel said lapsed kohtuda erinevate oma ala spetsialistidega, kes tutvustasid oma töid ja tegemisi ennekõike läbi praktiliste näidete ja tegevuste. 9-13.03; Vene keele festival- 05.03; Märjamaa Laulukarussell Märjamaa Rahvamajas- 08.04; Meeste tantsupeo ülevaatus – 09.04; Lõpukell (tutipidu) abiturientidele – 21.04; Volbripäeva tähistamine Märjamaa Lauluväljakul- 30.04; Integratsiooniprojekt Minu Riik Riigikogus- 20.05; Jalgratturieksam III-IV kl õpilastele koostöös Maanteeameti ja Eesti Politseiga- 28.05; I-III kl kevadkontsert – 27.05; IV kl kevadkontsert – 28.05; Algklasside õuesõppepäev I-IV kl (õpitoad: päästeamet, kodukaitse, lilleseade, aardejaht, meisterdamine, tantsutuba, loodustuba, toitumisnõustaja)- 01.06; Meeste tantsupeol osalemine- 5.-7.06; Õppeaasta jooksul said kõik klassid keskkonnalase projekti raames käia väljasõidul looduskeskustes.

Spordialased ettevõtmised

Tervise ja spordipäev „Reipalt koolipinki” I-XII kl- 12.09; Märjamaa 31. alevijooks- 17.09; Liikumisminut koolis- 02.11; Maakonna parimate koolisportlaste ja nende treenerite vastuvõtt Raplas- 9.12; Jumping Gala- kooli kõrgus- ja teivashüppevõistlused – 11.12; Klassidevahelised saalijalgpalli, saalihoki ja korvpalli võistlused- jaanuar 2015; Maakonna koolinoorte võistlused „Tähelepanu, Start!” Raplas- 27.01; Maakonna valdade XXIII talimängud Kaereperes; Jüriöö jooks- 23.04; MK murdmaajooks Kehtnas- 07.05; Maakonna kergejõustikuvõistlused algklassidele- 20.05; Algklasside spordipäev- 29.05; Põhikooli- ja gümnaasiumiastme spordipäev- 01.06.

Õppeaasta vältel osaleti erinevatel jalgpalli- korvpalli- ja rahvastepallivõistlustel nii maakondlikult kui ka vabariiklikult; oldi edukad maakondlikel male- ja kabeturniiridel; osaleti hästi ka erinevatel ujumisvõistlustel.

Kohtumised

Kooli külastasid paljud poliitikud: Jüri Ratas- 31.10; Marko Mihkelson- 31.10; Karel Rüütli- 02.12; Sven Mikser- 12.01; Kalle Palling- 22.01; Juhan Parts- 02.02; Taavi Rõivas- 18.02.

TÜ molekulaarbioloogia teadur Vallo Varik andis külalistunni XII klassidele- 26.09; X-XI kl kohtumine vehkleja Nikolai Novosjoloviga- 30.09; Kodanikunädala raames külastas VIII-IX kl õpilasi Toomas Holmberg, kes viis Märjamaa Gümnaasiumi lipu Elbruse tippu- 27.11

Muusikaelamused

Eesti Jazzliidu kontsert IX kl õpilastele- 30.03; Märjamaa Valla Laulukarussell 2015 – 08.04; Raplamaa lastekooride festival Märjamaa gümnaasiumis ja Rahvamajas – 17.04;

Teemanädalad

Kodanikunädal 24.- 28.11- kodanikunädala raames käisid õpilastega kohtumas väga paljud lapsevanemad, kes tutvustasid oma põnevaid elukutseid ja hobisid; VIII ja IX klassi õpilastega kohtus kooli vilistlane Toomas Holmberg, kes viis Märjamaa gümnaasiumi lipu Elbruse tippu; Jõulunädala kohvikud- 15.-18. 12; Südamenädal: kogu koolipere kogunes kooli staadionile, kus moodustati ühtne ring ja tehti mõnus virgutustants, toimus heategevuslik spordipäev valla elanikele (J.Koch-Mäe) – 20.04- 26.04;

Viktoriinid, mälumängud

Viktoriin „Üheskoos Soome lahe jaoks“ Raplas- 6.10; Kodanikunädala mälumäng VIII-IX kl – 25.11; Maakondlik mälumäng 4. Klassidele RÜG-s – 26.11; Kodanikunädala Kuldvillak gümnaasiumile- 27.11; arvutiviktoriin inglise keelt kõnelevate maade kohta- 28.01; I kooliastme neljaosaline klassidevaheline viktoriin- kord veerandis;

Vene keele arvutiviktoriin gümnaasiumiõpilastele RVG-s- 14.11; Võistkondlik veeviktoriin 5.-7. kl Raplas- 18.11; Olümpiaad- -20.11; Maakonna mälumäng 4. klassidele (võistkondlik) Raplas- 26.11; I kooliastme mälumäng Raplas;

Konkursid

Suitsuprii klassi võistlus 4.-12.kl õpilastele

Stokkeri meistrivõistlused automudelite valmistamises- vabariiklik II koht nii õpilaste kui juhendajate arvestuses.

Teatrielamused

Raplamaa kooliteatrite festival Märjamaa Rahvamajas- 27.-18.03

Lasteteater Lepatriinu etendus „Veskimäe Villu” I-IV kl – 10.03;

Klassijuhatajad korraldasid teatrikülastusi nii Tallinnasse, Pärnusse kui ka osaleti Rahvamajas toimunud teatrietendustel; Põhikooli ja gümnaasiumiõpilased osalesid mitmete telesaadete salvestustel: Me armastame Eestit, Võta või jäta, Su nägu kõlab tuttavalt.

Laagrid

Riigikaitseõpetuse laager 15.05-17.05; Kaitse end ja aita teist (KEAT) õppepäevad ja laager VI klassidele- Märjamaa gümnaasium saavutas maakonna koolide seas I koha;

Kutsevalik

SA Dream Foundation Eesti- XII kl noortele välismaal õppimisest- 26.09; YFU Eesti tutvustas IX-X klassile õpilasvahetuse programmi- 08.10; Maakonna karjääri- ja kutsepäev „Miks Ma Mida Teen” X-XI kl, mille raames said lapsed osaleda erinevates õpitubades- 16.03

Kooli sümboolika

Oiviku kleeps tublidele õppijatele- kujundus Linda Ränkel

„Olen tubli” rinnamärk, valge taust, roheline kiri

Kooli logoga kruusid

Huviringide töö

2014/15 õppeaastal tegutses Märjamaa Gümnaasiumis 28 huviringi:

2 laulukoori: mudilaskoor ja lastekoor

2 lauluringi: keskastme solistid ja gümnaasiumi solistid

9 tantsurühma: 1.-2 kl segarühm, 1.-3. kl segarühm, 4.-6 kl segarühm, 6.-7. kl segarühm, 7.-9. kl segarühm, põhikooli neiduderühm, 10.-11. kl segarühm, gümnaasiumi neiduderühm, vilistlaste segarühm Tantsurõõm

8 spordiringi: Üldfüüsiline treening, võrkpall 5.-6. kl neiud, kergejõustik, korvpall 2.-3. kl, üldkehaline ettevalmistus, male, kabe, motoring

2 aineringi: matemaatika „Nuputa”, keemia

2 kunstiringi: saviring algklassidele, keraamika põhikoolile

4 muud ringi: poiste tööõpetus, algklasside näitering, meditsiiniring „Aita ennast!”

Märjamaa Gümnaasium tänab kõiki ettevõtteid, kes 2014/2015 õppeaastal meiega koostööd tegid!