Kalenderplaan-juuni

JUUNI

E 3 Põhikooli eesti keele eksam /kl 10.00

K 5 Trimestri-ja aastahinded

K 5 Gümnaasiumi õppereis (5.-17. 06)

N 6 Karjääriorienteerumine

N 6 Õuesõppepäev 1.-4. kl

R 7 Tunnustusüritus parimatele õppijatele ja nende vanematele /kl 18.00

E 10 Põhikooli matemaatikaeksam/kl 10.00

E 10 Spordipäev 1.-4. kl ja 5.-8. kl

T 11 Õppeaasta lõpuaktused:

       I-II aktus kell 8.15

       III-IV aktus kell 9.10

       V-XI aktus kell 10.05

T 11 Kuldlennu aktus (50 a tagasi MG lõpetanutele)/

K 12 1. kl vanemate koosolek / kell 18.00

K 12 algab suvine koolivaheaeg

N 13 Põhikooli valikeksam

T 18 Põhikooli järeleksam / kl 10.00

T 18 Õppenõukogu (põhikooli lõpetamine) / kl 14.00

K 19 Maakonna parimate koolilõpetajate vastuvõtt / Rapla Kultuurikeskus / kl 12.00

K 19 Põhikooli lõpuaktus / kl 18.00

R 21 õpilaste vastuvõtt 2019-20 õa 10. klassidesse (dokumendid, taotlused) / kl 10.00

R 21 Õppenõukogu (gümnaasiumi lõpetamine) / kl 12.00

R 21 Gümnaasiumi lõpuaktus / kl 18.00

PUHKUS

IV klasside kevadkontsert /kell 18.00

Loovtööde kaitsmine 8. kl

II-III klasside kevadkontsert / kl 18.00

Uurimustööde kaitsmine

Õppenõukogu /kl 14.00

Jalgratturi eksam

Õppepraktika 10.-11. kl