Kalenderplaan-juuni

JUUNI

R 1 Põhikooli eesti keele eksam /kl 10.00

E 4-8 Projektide nädal

E 4 VI b ekskursioonil Tartu

E 4 IV klasside kevadkontsert /kell 18.00

T 5 IV a  kl eksk Tori

K 6 Loovtööde kaitsmine 8. kl 

K 6 Trimestri-ja aastahinded

K 6 VII ab (2 päeva) ja V abc Riias

K 6 IV ab ekskursioonil

K 6 II-III klasside kevadkontsert / kl 18.00

N 7 Algklasside spordipäev

N 7 Uurimustööde kaitsmine 11. kl

N 7 Õppenõukogu /kl 14.00

R 8 Õuesõppepäev 1.-4. kl ja 5.-8. kl

R 8 Põhikooli matemaatikaeksam/kl 10.00

R 8 VIII b kl eksk

R 8 Tunnustusüritus parimatele õppijatele ja nende vanematele

Jalgratturi eksam

4.-8. juuni Õppepraktika 10.-11. kl 

P 10 Maakonna laulu-ja tantsupidu / Rapla Sadolin /

E 11 Kooliolümpiamängud - EV 100, 5.-8. kl, 10.-11. kl /kl 9.00

T 12 Õppeaasta lõpuaktused:

 I-II aktus kell 8.15

 III-IV aktus kell 9.10

 V-VIII aktus kell 10.05

X-XI aktus kell 11.15

Autahvli pildistamine

T 12 Kuldlennu aktus (50 a tagasi MG lõpetanutele)/ kell 13.00

K 13 Põhikooli valikeksam

K 13 algab suvine koolivaheaeg

E 18 Õppenõukogu (põhikooli lõpetamine) / kl 11.00

T 19 Põhikooli lõpuaktus / kl 18.00

K 20 Õppenõukogu (gümnaasiumi lõpetamine) / kl 10.00

K 20 Gümnaasiumi lõpuaktus / kl 18.00

N 21 õpilaste vastuvõtt 2018-19 õa 10. klassidesse

N 21 PUHKUS