Kalenderplaan-juuni

JUUNI

Põhikooli eesti keele eksam /kl 10.00

Projektide nädal

IV klasside kevadkontsert /kell 18.00

Loovtööde kaitsmine 8. kl 

Trimestri-ja aastahinded

II-III klasside kevadkontsert / kl 18.00

Algklasside spordipäev

Uurimustööde kaitsmine

Õppenõukogu /kl 14.00

Õuesõppepäev 1.-4. kl ja 5.-8. kl

Põhikooli matemaatikaeksam/kl 10.00

VIII b kl eksk

Tunnustusüritus parimatele õppijatele ja nende vanematele

Jalgratturi eksam

Õppepraktika 10.-11. kl 

Õppeaasta lõpuaktused:

 I-II aktus kell 8.15

 III-IV aktus kell 9.10

 V-VIII aktus kell 10.05

X-XI aktus kell 11.15

Autahvli pildistamine

Kuldlennu aktus (50 a tagasi MG lõpetanutele)/ kell 13.00

Põhikooli valikeksam

 algab suvine koolivaheaeg

Õppenõukogu (põhikooli lõpetamine) / kl 11.00

Põhikooli lõpuaktus / kl 18.00

Õppenõukogu (gümnaasiumi lõpetamine) / kl 10.00

Gümnaasiumi lõpuaktus / kl 18.00

õpilaste vastuvõtt 2018-19 õa 10. klassidesse

PUHKUS