Järelvalve kontaktid

Õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist korraldab ning järelevalvet viib läbi Haridus- ja Teadusministeerium.

Välishindamisosakond

Kristin Hollo - juhataja 7350206 kristin.hollo@hm.ee

Hille Voolaid - asejuhataja 7350109 hille.voolaid@hm.ee

Kristina Johannes  - ekspert (Rapla-, Lääne-, Hiiu- ja Järvamaa) 7354069; 56876468 kristina.johannes@hm.ee