9. lend

9. lend 1958. a.  Pilt ja 50 aastat hiljem 2008

 Saima Aamann

Maido Ajaots

Milvi Haljasmaa

Aadu Hiob

Tiia Kalde

Heidi Kalju

Helgi Kundla

Pilvi Küla

Aime Laanesaar

Maie Maina

Leidi Ree

Enda Reose

Elle Toome

Milvi Teedla

Helja Verbak

Enn Vilumaa

Malle Õismaa

Klassijuhataja P. Siirmets