2002-2006

2002 - Emakeele-ja ajaloopäev – pühendatud Leonhard Vaide 75. sünniaastapäevale, Polaarpäev, Kooli esimesed olümpiamängud, Rapla maakonna Aasta Õpetaja Inga Kangur, III kuldlennu aktus – kohal kõik 13 lõpetajat, Kodanikupäev – külas riigikogulane Tiit Tammsaar, Ilmus esimene number uuelt koolilehelt Teine Vasikas

2003 - Sõbrapäev – esimest korda valiti ka sõbralikumad õpilased - Helen Klaos ja Kristo Paumets, Iseseisvuspäev – külas vallavolikogu esimees Allar Oviir, vallavanem Eero Plamus ja riigikogulane Jüri Tamm, Euroopa kevadpäev – külas Liia Hänni, Jüriöö 660. aastapäev – külas vilistlased Toomas Tamla ja Silver Loit, Viiendad algklasside Kevadpoisi ja –tüdruku valimised. Esimest korda koolis konkurss Aasta Õpilane – algklassides Johanna Elmik, keskastmes Maarja-Liisa Oldekop ja gümnaasiumis Getter Toome, Aasta Õpetaja – Leili Mikkus ja Arne Saaremets, IV kuldlennu aktus, Eduka pikaajalise pedagoogitöö järel, 48 aastat meie koolis õpetanud, algklasside õpetaja Talvi Soon siirdus pensionile, Esimesed pae-ja puupäevad, Vahetati välja vanaosa aknad ja uksed, Rapla maakonna ja vabariigi Aasta Õpetaja – Arne Saaremets, Eesti Koolispordi Liidu võistlustel osalemises vabariigi koolide üldarvestuses II-III koht, Kodanikupäeval külas riigikogulased Tarmo Leinatamm ja Siiri Sisask

2004 - II kooliolümpiamängud, Osavõtt XXIV üldlaulupeost ja XVII üldtantsupeost, Külas uus maavanem hr Tõnis Blank, Aasta Õpetaja – Sirje Kaerama, Ille Orgusaar, Aasta Õpilane Evelin Limberg, Heiki Viisimaa, Helen Jors, Eduka pikaajalise pedagoogitöö järel, meie koolis 19 aastat õpetanud, algklasside õpetaja Elve Stahlmann siirdus pensionile, Eduka pikaajalise pedagoogitöö järel, 42 aastat meie koolis õpetanud, ajalooõpetaja Tiiu Nüüd siirdus pensionile, Valmis kehalise kasvatuse juurdeehitis, Koolis korraline riiklik järelvalve- üldhinnang hea, Kuuda seminar 150, Koostööleping sõpruskooliga Lätist Mežciema pamatskola (Riia)

2005 - jaanuar Külastab kooli Poola Vabariigi suursaadik Wojciech Wróblewski (loe pikemalt ), aprill Külas EV rahandusminister Taavi Veskimägi, Visiit Läti Vabariiki kohtumine sõpruskooliga Mežiema pamatskola (Riia), Alustatakse uue juurdeehituse ( söökla, töö-ja tehnoloogia kompleks ) vundamendi ladumisega, Külas Märjamaa valla sõprusvalla Vara kommuuni koolide õpilased ( Rootsi ), Külalised sõpruskoolist Klaukkala ( Soome ), mai - Uue juurdeehituse nurgakivi tseremoonia, juuni - Eduka pikaajalise pedagoogitöö järel (30 aastat meie koolis õpetanud) tütarlaste käsitööõpetaja Enda Palmeos siirdus pensionile, september - Autasustati mälestusmeenega 50 aastat Märjamaa koolis pedagoogina töötanud Talvi Soon`t, alustas tööd kasvatus- ja õpiraskustega õpilaste klass, oktoober - Valmisid renoveeritud ja laiendatud õpilaste üldgarderoobid, uus õpetajate tuba ja uued direktori asetäitjate kabinetid, Külas Eesti Vabariigi haridus-ja teadusminister pr. Mailis Reps, Aastaõpetajad Rita Laanesaar ja Laine Lemmik, Külas Poola suursaadik, november - Sõpruskohtumine Riia kooliga, detsember - Juba seitsmendat korda toimus õpilaste jöulumess

2006 - osavõtt Eesti koolinoorte mälumängu meistrivõistlustest, uuendatud spordidiplomid, kohtumine Eesti Ekspressi peatoimetaja Tiina Kaalepiga, akustiline koolikell, kohtumine Kaur Kenderiga, Euroopa õpilaspäevik “Teejuht nutikale tarbijale, keskkonnanädal “Kes elab vees?”, I sudoku meistrivõistlused, III kooliolümpiamängud, aukülaline Indrek Pertelson, lõpetajatele koolilogoga tunnistusekaaned, osavõtt I Eesti Meeste tantsupeost, C-segarühmad Kalevi võimlemispeol, Märjamaa valla laulu- ja tantsupidu, tehnoloogia õppekorpuse ja koolisöökla avamine, sõprussidemed Klaukkala kooliga (2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), jõulunädal ja jõulumess 2002,2003,2004,2005,2006), karjääripäev (2002,2003,2004,2005,2006), mälumängud (2002,2003,2004,2005,2006), taasvalitud koolijuht Andres Elmik, Rapla maakonna ja vabariigi Aasta Õpetaja on Eve Burmeister ja maakonna tiitli pälvis ka Tiia Oidram, september-omaloomingukonkurss “Kilde kodukooli ajaloost”, annetus Wiedemanni fondi: toetus emakeele hoidmiseks ja arendamiseks ning rahvusliku kasvatuse edendamiseks, oktoober - kooli 60. juubel, kohtumine vilistlastega, vilistlaste õhtu, esines kooli noortebänd The Decoy, fotogalerii koolijuhid läbiaegade, Põhja- Euroopa Korvpalliliiga II divisjoni I etapp Märjamaal, november-kohtumine Läti Cesvaine kooli õpetajatega, maakonna tervisekonverents koolis, kohtumine Harri Õunapuuga, detsember-jõuluteemaline plakatikonkurss “Vanast plakatist uus”