10. lend

10. lend 1959. a.  Pilt ja 50 aastat hiljem 2009

Mari Aitsam

Linda Alting

Viivi Burmeister

Ivi Esnak

Eda Kaldamaa

Evi Laasner

Helgi Langi

Aile Männiste

Elle Parnabas

Kalju Plaamus

Marit Plaamus

Priit Põldre

Endel Raidma

Väino Riismaa

Mai Rooste

Ülo Rudi

Jüri Saar

Urve Saare

Milvi Tammiste

Vilma Tamre

Jaan Tiidemann

Jaan Tõnne

Mati Udurand

Malle Verbak

Klassijuhataja E. Marks